Stefani Real Estates - Недвижими имоти в Русе и региона - Българинът може да си позволи с 9,4% по-евтино жилище спрямо преди година
  


РУСЕ ГАЗ
Хотел Фамилия
Ипотечен калкулатор
Цена на имота (Без десетичен знак) Help
Срок години
Лихвен процент %
Месечна сума EUR
Валутни котировки
Брокер
Статистика
BulgarianTOP.com

Българинът може да си позволи с 9,4% по-евтино жилище спрямо преди година PDF Печат Е-мейл

Българинът може да си позволи с 9,4% по-евтино жилище спрямо преди година

Поради повишените разходи за лихви и нетното намаление на доходите българското домакинство може да си позволи с 9,4% по-евтино жилище през август 2008 г. спрямо август 2007 г., ако тегли кредит в лева, и с 4,7% по-евтино жилище, ако тегли кредит в евро. Данните са от разработвания от Investor.bg Индекс на възможностите на домакинствата за покупка на недвижим имот.

Въпреки 12,7% ръст на доходите до 731,30 лв. на домакинство за август 2008 г. спрямо година по-рано, поради увеличението на разходите с 14%, нетният ръст на доходите е отрицателен в размер на 1,3%. На практика през август 2008 г. домакинствата са можели да спестяват по 12,52 лв. на месец, а през август 2007 г. по 18,38 лв., или спад с 32% на годишна база.

Средните лихви по жилищните кредити в лева през август нарастват с 1,18 процентни пункта на годишна база до 9,53%, показва статистиката на Българска народна банка. Кредитните калкулатори показват, че при 20-годишен жилищен кредит увеличението на лихвата в лв. с 1,18% означава, че можете да си позволите с 8,1% по-евтино жилище. Лихвите в евро нарастват с 0,46 процентни пункта до 7,94%, тоест можете да си позволите с 3,4% по-евтино жилище.

Например ако вноската ви по кредит, изтеглен в лева, е 700 лв. на месец сега, ще можете да си позволите жилище за 75 хил. лв., спрямо 81,5 хил. лв. преди година, което е с 8,1% по-евтино. С вноска от 700 лв. на месец по кредит, теглен в евро, ще можете да си позволите жилище за 84 хил. лв. сега, спрямо жилище за 87 хил. лв. преди година, или по-евтино с 3,4%. Изчисленията са при допускане, че кредитите са с еднакъв срок.

Поради нетния спад на доходите от 1,3% на годишна база крайната сметка показва, че домакинствата могат да си позволят с 9,4% по-евтини жилища при кредити в лв. и с 4,7% по-евтини жилища при кредит в евро.

За юли 2008 г. преобладаващата част от жилищните кредити за домакинствата се отпускат в лева, или 57%, което ги прави по-масовите кредити, спрямо 43% дял на кредитите в евро, поради което в заглавието е дадена промяната на покупателната способност при кредити в лв.

Намалената покупателна способност на населението, предвид по-високите лихви по кредитите, се очаква да окаже охлаждащ ефект на пазара на недвижими имоти в страната. 

 
< Предишна   Следваща >