Stefani Real Estates - Недвижими имоти в Русе и региона - Hяма да има срив на пазара на жилищата !
  


РУСЕ ГАЗ
Хотел Фамилия
Ипотечен калкулатор
Цена на имота (Без десетичен знак) Help
Срок години
Лихвен процент %
Месечна сума EUR
Валутни котировки
Брокер
Статистика
BulgarianTOP.com

Hяма да има срив на пазара на жилищата ! PDF Печат Е-мейл

 

click picture to expand
* Щракнете на снимката за уголемяване   
 
  Прогнози ...  ???  Няма да има срив на пазара  на   жилища ...
Пазарът на жилища ще се забави, но не се очаква да преживее сериозни сътресения.Ясно е, че след като вече няколко години България е на едно от първите места по поскъпване в света, това няма да продължи вечно.

Забавянето ще започне тази или следващата година. Отслабването на пазара по-чувствително ще се наблюдава в сегменти като ваканционните имоти, които зависят от чуждестранните купувачи, но той все пак ще остане стабилен в големите градове на страната.

Въпреки световната финансова криза вероятността да станем свидетели на рязък спад в кредитната активност в България (и евентуални негативни ефекти, произтичащи от това) остава малка. За разлика от балтийските страни доверието на банките майки към финансовия пазар в България се запазва стабилно и не ограничава достъпа до ресурс. Някои от тях дори планират разширение на бизнеса в страната поради възможностите за по-добри печалби в сравнение със Западна Европа.

Освен това въпреки резкия скок, който отбелязаха ипотечните кредити през последните години, все още българите изостават от западноевропейците по покупки на жилища с банково финансиране. Ипотечните кредити в България достигнаха 41% от всички заеми на домакинствата в страната през първата половина на 2008 г., докато този показател в еврозоната надхвърля 70%.

Най-големият актив в богатството на българските домакинства са жилищата, които достигат 73 млрд. еврo в средата на 2008 г., нараствайки със 72% за две години. Силното повишение е резултат от увеличаването на жилищния фонд и рязкото поскъпване на имотите в последните години.

По време на глобална криза домакинствата предпочитат да насочват спестяванията си към по-сигурни и високоликвидни форми на спестяване. Закономерно делът на финансовото богатство, вложено в нискорискови активи, каквито са депозитите и парите в брой, се е разширил до 87% към средата на 2008 г. Един от естествените процеси при натрупването на по-голямо лично богатство е насочването на по-значителна част от спестяванията към високодоходни активи, което засилва зависимостта от глобалните фактори. В рамките на осем години вложенията на българите във високодоходни инструменти (акции, ценни книжа и др.) са нараснали четири пъти. Това е една от причините проблемите на капиталовите пазари да оказват по-осезаемо влияние върху растежа и разпределението на финансовите активи на населението.

 
< Предишна